+98 (21) 22038154

info@satrapjam.com

تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر

شماره 17، طبقه 4، واحد 11
  • : زبان

اخبار شرکت پالایش قیر ساتراپ جم

بازدید جناب آقای آقازاده استاندار محترم و جناب آقای کردی فرماندار محترم از کارخانه شرکت ساتراپ

آگاهی از رویدادها

دریافت رویدادها و زمان نمایشگاه ها