+98 (21) 22038154

info@satrapjam.com

تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر

شماره 17، طبقه 4، واحد 11
  • : زبان
قیر نفوذی

قیرهای نفوذی عموما در صنعت راهسازی دارای کاربرد فراوان می‌باشند. در مناطقی با آب و هوای گرم، از قیرهایی با درجه نفوذ کمتر و در مناطقی با آب و هوای سردتر، از قیرهایی با درجه نفوذ بیشتر استفاده می‌شود. شرکت پالایش قیر ساتراپ جم با تجهیزات موجود قادر به تولید قیرهای راهسازی با گریدهای مختلف ومطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی می‌باشد.

آگاهی از رویدادها

دریافت رویدادها و زمان نمایشگاه ها