+98 (21) 22038154

info@satrapjam.com

تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر

شماره 17، طبقه 4، واحد 11
  • : زبان
روغن سنگین

این نوع سوخت تاثیر به سزایی در عملکرد، کارایی و نگهداری  موتورهای سوختی دارد. برای فهم بهتر از تاثیر این نوع سوخت بر موتور بایستی شناخت  ساده ای از ویژگی ها و شاخصه های این نوع روغن بدست آورد که ویژگی های اصلی آن در جدول زیر قابل مشاهده می‌باشد. این محصول نیز همانند سایر محصولات مطابق استانداردهای جهانی در شرکت پالایش قیر ساتراپ جم تولید می‌گردد. 

آگاهی از رویدادها

دریافت رویدادها و زمان نمایشگاه ها