+98 (21) 22038154

info@satrapjam.com

تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر

شماره 17، طبقه 4، واحد 11
  • : زبان
 جهت ایجاد مقاومت کششی بالاتر ایزوگام تک لایه با یک لایه حامل ترموباند تولید می گردند که از انعطاف پذیری کمتری برخوردارند. این عایق جهت مصارف خاص که نیاز به مقاومت پارگی و کششی بیشتری دارند مورد مصرف قرار می گیرد.

آگاهی از رویدادها

دریافت رویدادها و زمان نمایشگاه ها